İsa'nın gece bir hırsız gibi geri dönmesi ne anlama geliyor?

İsa'nın gece bir hırsız gibi geri dönmesi ne anlama geliyor? Yanıt vermekİsa Mesih'in dönüşü, geceleyin bir hırsızın gelişine benzetilir. İki pasajda gece hırsız ibaresi kullanılır: Matta 24:43, Şunu anlayın: Evin sahibi hırsızın gecenin hangi saatinde geleceğini bilseydi, nöbet tutardı ve evinin çalınmasına izin vermezdi. 1 Selanikliler 5:2, Rabbin gününün bir hırsız gibi gece geleceğini çok iyi biliyorsunuz.Matta 24'te İsa, sıkıntının sonunda ikinci gelişinden söz eder. Pavlus, 1. Selanikliler'de buna Rab'bin günü der. İsa, o günlerin sıkıntılarından sonra olacağını söylüyor (ayet 29, ESV), bu olayı sıkıntıdan önce gerçekleşen kendinden geçme olayından ayıran bir tanım.

İkinci geliş nasıl geceleyin hırsız gibi olacak? İsa'nın karşılaştırmasının kilit unsuru, O'nun ne zaman döneceğini kimsenin bilmeyecek olmasıdır. Bir hırsızın bir haneyi sürpriz bir şekilde yakalaması gibi, İsa da hüküm verdiğinde iman etmeyen dünyayı şaşırtarak yakalayacaktır. İnsanlar yiyip içiyor, evleniyor ve evleniyor olacaklar (38. ayet), sanki dünyadaki tüm zamanları onlardaymış gibi. Ama sonra, daha onlar farkına varmadan Kıyamet üzerlerine gelecek (40-41. ayetler). Pavlus bunu şöyle ifade ediyor: İnsanlar, 'Barış ve güvenlik' derken, hamile bir kadının sancıları gibi, ansızın üzerlerine yıkım gelecek ve kurtulamayacaklar (1 Selanikliler 5:3).Mümin, bu hızlı ve ani hükümden korkmaz; gece hırsızı bizi şaşırtmaz. Hristiyanlar ayrı bir kategoridedir: Ama kardeşler, bu gün sizi bir hırsız gibi şaşırtsın diye karanlıkta değilsiniz (1 Selanikliler 5:4). Sadece karanlıkta olanlar gafil avlanır ve hepimiz aydınlığın ve gündüzün çocuklarıyız. Biz geceye veya karanlığa ait değiliz (5. ayet). Rab'be övgüler olsun, Tanrı bizi gazaba uğramak için değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş elde etmek için atadı (9. ayet).Kurtulmamış olanlar İsa'nın uyarısına kulak vermelidir: Hazır olun, çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz bir saatte gelecektir (Matta 24:44). Nasıl hazır olabilirsin? Tanrı, yargıdan kurtulmanız için size bir yol sağlamıştır. Bu yol İsa Mesih'tir (Yuhanna 14:6). İsa'yı Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde, günahlarınız için bağışlanma, merhamet ve sonsuz yaşam vaadi ile kurtuluş sağlanır (Yuhanna 3:16; Efesliler 2:8-9). Hırsız geliyor, ama günün çocuğu olabilirsiniz. Erteleme; bu, Rab'bin lütfunun yılıdır (Luka 4:19).

Top