Kategori: İncil Kitapları

Matta 1. bölümde 14 neslin sayılmasında bir hata var mı?

Matta 1. bölümde 14 neslin sayılmasında bir hata var mı? 14+14+14'ten geçen 42. nesle ne oldu?

Devamını Oku

144.000 kim?

144.000 kim? 144.000, Tanrı'nın Yeni Cennete girmesine izin vereceği insan sayısı için bir sınır mı? 144.000 (144.000) bitiş zamanı Mesih'in tanıkları mı?

Devamını Oku

Yuhanna 21:11'deki 153 balığın anlamı nedir?

Yuhanna 21:11'deki 153 balığın anlamı nedir? Yuhanna 21:11'de bahsedilen 153 balığın özel bir anlamı var mı?

Devamını Oku

2 Tarihler 7:14'ün anlamı nedir?

2 Tarihler 7:14'ün anlamı nedir? 2 Tarihler 7:14 modern uluslar ve/veya İsrail dışındaki uluslar için geçerli midir?

Devamını Oku

Çalışmak istemeyenin yemek yememesi ne anlama gelir (2 Selanikliler 3:10)?

Çalışmak istemeyenin yemek yememesi ne anlama gelir? 2 Selanikliler 3:10'un anlamı nedir?

Devamını Oku

2. Petrus 3:8, bin yılın bir gün olduğunu söylediğinde ne anlama geliyor?

2. Petrus 3:8, bin yılın bir gün olduğunu söylediğinde ne anlama geliyor? Bin yıl bir gün ve bir gün bin yıl nasıl olur?

Devamını Oku

Tanrı neden İsrailoğullarını 400 yıllığına Mısır'a gönderdi (Yaratılış 15:13)?

Tanrı neden İsrailoğullarını 400 yıl Mısır'a gönderdi? İsrailoğulları Mısır'da ne kadar kaldı? Mısır'daki 400 yıllık esaretin amacı neydi?

Devamını Oku

Aaron'un asasının önemi neydi?

Aaron'un asasının önemi neydi? Sayılar 17. bapta Tanrı Harun'un değneğini neden tomurcukladı?

Devamını Oku

Luka 10'daki 70 (veya 72) öğrenci kimlerdi?

Luka 10'daki 70 (veya 72) öğrenci kimlerdi? 12 havari ile 12 havari arasındaki fark nedir?

Devamını Oku

Aaron neden altın buzağı yaptığı için cezalandırılmadı?

Aaron neden altın buzağı yaptığı için cezalandırılmadı? Altın buzağıyı gerçekten Harun yaptıysa, neden ona tapanlarla birlikte yargılanmadı?

Devamını Oku

Levililer 10:16–20'de Harun ve oğullarının günah sunusunu yakmaları neden kötüydü?

Levililer 10:16–20'de Harun ve oğullarının günah sunusunu yakmaları neden kötüydü? Tanrı'nın emirlerine aykırı olarak tam olarak ne yaptılar?

Devamını Oku

Harun Kutsaması nedir?

Harun Kutsaması nedir? Sayılar 6:23-27'nin anlamı nedir? Harun'un Nimetleri Hristiyanlar için de geçerli mi?

Devamını Oku

Avner ve Yoab'ın hikayesi nedir?

Avner ve Yoab'ın hikayesi nedir? Yoab neden Avner'den intikam almak istedi? Abner neden başlangıçta Davud'a karşı taraf oldu?

Devamını Oku

Kötülükten tiksinmek ne anlama gelir (Romalılar 12:9)?

Kötü olandan nefret etmek ne demektir? Romalılar 12:9'un anlamı nedir?

Devamını Oku

Hâkimler Kitabında Abimelek kimdi?

Hâkimler Kitabında Abimelek kimdi? Hâkimler Kitabının Abimelek hakkında söylediklerinden ne öğrenmeliyiz?

Devamını Oku

Kınamak / suçsuz olmak ne demektir?

Kınamak / suçsuz olmak ne demektir? yukarıdaki sitem niteliği herkesi diskalifiye etmez mi?

Devamını Oku

İbrahim ve Lut'un hikayesi nedir?

İbrahim ve Lut'un hikayesi nedir? İbrahim ve Lut'un kayıtlarından ne öğrenmeliyiz?

Devamını Oku

Tanrı neden İbrahim'e İshak'ı kurban etmesini emretti?

Tanrı neden İbrahim'e İshak'ı kurban etmesini emretti? Tanrı İbrahim'in ne yapacağını zaten biliyorsa, neden hala İbrahim'den bunu yapmasını istedi?

Devamını Oku

İbrahim'e neden başkalarına ait olan topraklar vaat edildi (Yaratılış 12)?

İbrahim'e neden başkalarına ait olan topraklar vaat edildi (Yaratılış 12)? Tanrı neden İbrahim'e Kenan diyarını vaat etti ki, orası zaten yerleşim yeri iken?

Devamını Oku

Tanrı onu çağırmadan önce İbrahim’in dini neydi?

Tanrı onu çağırmadan önce İbrahim’in dini neydi? İbrahim, Tanrı kendisini seçmeden önce Tanrı hakkında ne biliyordu ve inanıyordu?

Devamını Oku
Top